Lies 2022

2022 waren mir wiederbedéngt besonnesch fréi an d´Lies – schons den 10. September!

Iwwer 30 motivéiert Fräiwëlleger hunn de Wee an den kanecher Wéngertsbierg fond fir eng Hand matt unzepaken. Hinnen soen mir e grousse Merci. No Pandemie-bedéngter Paus konnte mir 2022 endlech d´Lies och ewéi gewinnt erëm matt engem Mëttegiessen am Wéngert an e puer gudde Pätt ausklénge loossen.

WhatsApp Image 2022-11-29 at 15.49.58 (1)

WhatsApp Image 2022-11-29 at 15.49.58