Pädagogesch Aktivitéiten

paedagog1D’Kanner sinn Naturfrënn. Awer wëssen si dat haut nach?

Mir wëllen d’Kanner nees an d’Natur féieren, hinnen d’Natur ze erliewe ginn a sinn esou hirer eegener Natur méi no bréngen.

Bäi den ugebueden Aktivitéiten am Wéngertsbierg sollen d’Kanner frou an aktiv sinn, Schéines entdecken an erliewen. A Gruppen agedeelt gi si ugereegt zu opmierksamem Kucken, zu kreativen Aarbechten an zu spillereschem Teamwork. Si sinn Akteuren an enger Geschicht, fuerschen, sammelen a spillen. Si gewannen an erreechen hiert Gruppenziel doduerch, dass si zesummeleeën an zesummeschaffen.

Weider Infos:

info@kanecher-gotteszorn.lu

http://www.mnhn.lu/lu/blog/1922/05/dschatzkaart-kanecher-wengert/

http://www.mnhn.lu/lu/blog/1922/10/de-vugel-a-sai-nascht-kanecher-wengert/

E puer Impressiounen zu eisen Pädagogeschen Aktivitéiten kennt der iech an der Folgender Billergallerie machen: