Journée des Donateurs

Den 2te Juli 2016 huet natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur hir Journée des Donateurs ofgehalen, begleed duerch eng Visite am kanecher Wéngertsbierg.

Als klenge Merci kruten d’Donateur’en eng Fläsch vun eisem Crémant matt heem.

Photo officielle